бюджет

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) және олардың мазмұнына талаптарды әзірлеу мен бекіту (қайта бекіту) ережелеріне 2- қосымша

 

нысан

 

«Бекітілді»

“Сәулет және қала құрылысы бөлімі” ММ басшысы                                              20__ ж. «__» _________

№___ бұйрығымен

____________________Б. Алимгазинов

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2017 жылғы «__» _________

М.О.

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

4683009 «Ақсу қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

2017-2019 жылдарға

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 468003 “Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу”

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Бахытжан Темірбекұлы Алимгазиновбөлім басшысы.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негіздері: 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 39-2, 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі 25 баб,  3 пункті «Қазақстан Республикасындағы  сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңы

 

Бюджеттік бағдарламаның түрі :

мемлекеттік басқару деңгейіне  байланысты облыстық маңызы бар қалалар

мазмұнына  байланысты  Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындаған мемлекеттік қызмет көрсету

іске асыру тәсіліне қарай Жеке

ағымдағы/дамыту Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ақсу өңірі және ауыл аймағының аумағында қала салу кешенді сызба жоспарын құру

Бюджеттік бағдарлама тапсырмасы (түпкі нәтижесі): Қолданыстағы  тұрғын –үй қорын сақтау және оны жаксарту, сондай –ақ жаңа құрылыс  және қаланың сәулеттік келбетін жаңарту арқылы оны дамыту.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есеп жылы

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың тенге

2696

11093

7500

0

0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың тенге

2696

11093

7500

0

0

 

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 003 “Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу”

 

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Бахытжан Темірбекұлы Алимгазиновбөлім басшысы.

 

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негіздері: 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 39-2, 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі 25 баб,  3 пункті «Қазақстан Республикасындағы  сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңы,

 

Бюджеттік бағдарламаның түрі :

мемлекеттік басқару деңгейіне  байланысты облыстық маңызы бар қалалар

мазмұнына  байланысты  Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындаған мемлекеттік қызмет көрсету

іске асыру тәсіліне қарай Жеке

ағымдағы/дамыту Ағымдағы

 

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ақсу өңірі және ауыл аймағының аумағында қала салу кешенді сызба жоспарын құру

Бюджеттік бағдарлама тапсырмасы (түпкі нәтижесі): Қолданыстағы  тұрғын –үй қорын сақтау және оны жаксарту, сондай –ақ жаңа құрылыс  және қаланың сәулеттік келбетін жаңарту арқылы оны дамыту.

 

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп жылы

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

Тура нәтиже  көрсеткіші

Ақсу өңірі  және  ауыл аймақтарының  егжей- тегжейлі  жоспарлау  жобасын әзірлеу

Жұмыс

 

1

 

 

 

№ 2 шағын ауданның егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы

Жұмыс

1

 

 

 

 

Ақсу қаласы елді мекендеріндерінің егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын түзету

Жұмыс

 

6

 

 

 

Ақсу өңірі  және  ауыл аймақтарының  егжей- тегжейлі  жоспарлау  жобасын әзірлей ұштастыра дамыту схемаларын құрылысы

Жұмыс

 

2

 

 

 

Соңғы нәтиже  көрсеткіші

%

100

100

100

100

100

Бас жоспарды әзірлеу және оны  еңгізу  бойынша  жобаларды  іске асыру  дәрежесі

%

100

100

100

 

 

Сапалық көрсеткіші

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

%

100

100

100

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың тенге

2696

11093

0

0

0

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) және олардың мазмұнына талаптарды әзірлеу мен бекіту (қайта бекіту) ережелеріне 2- қосымша

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 4683009 «Ақсу қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 4683009 «Сәулет және қала құрылысы саласындағы жергілікті аудан деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарлама басшысы: бөлім басшысы Бахытжан Темирбекович Алимгазинов 2017-2019 жылдар

 

 

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

 

2008 жылғы 04 желтоқсандағы  Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексі 56 бабы

 

 

Бюджеттік бағдарламаның   сипаттауы(негіздемесі)

 

Қаланың сәулет және қала құрылысы бөлімі  оған жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға арналған қызметін қамтамасыз ету

 

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мемлекеттік басқармасы деңгейіне байланысты

Аудандық (қалалық)

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функциялар мен өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

Ағымдағы/ даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама мақсаты

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін көтеру оған жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға арналған қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама тапсырмасы

Материалды-техникалық құралдары жұмыс орындарынымен қамтамасыз ету, мемлекеттік орган аппаратының мазмұны,мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін көтеру

Бағдарламаны іске асыру шаралары

жоспарланған кезенде іске асыру

2017 ж

2018 ж

2019 ж

1

2

3

4

Аппараттың штаттық саны 3 өлшем

тұрақты

тұрақты

тұрақты

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Жоспарлау жылы

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлау кезені

2017 ж

2018 ж

2019 ж

1

2

3

4

5

6

7

“ҚР аумағындағы жылжымайтын мүлік мекен-жай объектілерін бойынша анықтамалар беру ”

Өтініштер саны

1860

40

1200

1200

1200

“Сәулет-жоспарлау тапсырмаларын беру”;

 

Өтініштер саны

314

4

150

150

150

“Инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертуге байланысты емес қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларды (жекеленген бөліктерін) (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) қайту құруға рұқсат беру”

Өтініштер саны

185

3

130

130

130

“Елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнамаға рұқсат беру”

Өтініштер саны

48

1

0

0

0

Ақсу қаласы әкімдігінің қаулы жобаларын дайындау

Өтініштер саны

99

1

0

0

0

Соңғы нәтиженің көрсеткіші

 

 

 

 

 

 

Сапа көрсеткіші

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік құралдар көлемі

Мың теңге

11191,0

10355,0

10493,0

10530,0

10781,0